top of page
Zásady ochrany osobných údajov

Aktualizované 2. apríla 2021

Zloženie: 100% bavlna.

Nasledujúci text načrtáva zásady ochrany osobných údajov spojené s vývojom softvéru od spoločnosti Doppel Connect LLC.

Zloženie: 100% bavlna.

Vývoj softvéru spoločnosťou Doppel Connect LLC je vytváraný v spolupráci s motorom Unity. Doppel Connect nezhromažďuje od svojich používateľov žiadne ďalšie informácie nad rámec údajov, ktoré zhromažďujú tretie strany v súvislosti s Unity. Všetci používatelia majú prístup k zásadám ochrany osobných údajov Unity kliknutím na nasledujúci odkaz:

Zloženie: 100% bavlna.

Zásady ochrany osobných údajov jednoty

Zloženie: 100% bavlna.

Zloženie: 100% bavlna.

bottom of page